Nyheder,  Omtaler,  Ture

Natursyn?

En samtale om natursyn gennem skønlitteratur

‘For mig at se, lever vi i et mere-end-menneskeligt fællesskab’, skriver Mickey Gjerris (teolog og ph.d. i bioetik) i ‘Hvilken natur?’. Dette udsagn, og hele grundforståelsen af begrebet natursyn, dannede ramme om en samtale i min litteraturgruppe i marts. Her kan du læse, hvordan jeg brugte bogen til en dyb samtale, og måske det kan inspirere til videre samtaler om natur gennem litteratur.

Martin Andersen Nexø og naturen

‘Som et mægtigt ur var det alt: solen og hele rummet over mig. Det gik I rytmer, og det gjaldt blot om at kunne lytte og føle sig rytmerne til; helst skulle man have dem i blodet ligesom dyrene og planterne.’

Skriver Martin Andersen Nexø om sin første tid som vogterdreng.  Om hvordan sanserne og livsglæde og mod, vækkes i ham i mødet med naturen. I foråret 2022 tog jeg endnu en gang Nexø med på tur. Denne gang fulgt op med bogen ‘Hvilken natur? En antologi om natursyn og natur i Danmark’.

Turen gik til et Natura2000 område ‘Småsøerne’ ved Buresø. Et utroligt smukt område med fuld gas på arter og variation. Naturen spiller en stor rolle i Nexøs barndomserindringer ‘Under åben himmel’. Der er ikke mange sider, hvor den ikke indgår på den ene eller anden måde.

Natursynsmodellen

Men hvad er natur? Og hvad er Nexøs blik på natur? For at komme dette nærmere og for at få deltagerne personligt aktiveret i samtalen,  tog jeg udgangspunkt i ‘Natursynsmodellen’ af Karsten Elmose Vad.

Modellen er bygget op om tre trekanter indeni hinanden. Inderste trekant er 1 point, midterste 2 point, yderste 3 point. Hver spids i trekanten rummer et natursyn; ‘Vild natur’, ‘Produktiv natur’ og ‘Rekreativ natur’. Hvert natursyn skal prioriteres fra 1-3, alt efter hvad man mener er vigtigst. 3 er vigtigst og 1 mindre vigtigt.
Eksempel; mener du at ‘Vild natur’ er vigtigst sætter du et kryds i yderste trekantspids ved dette emne, dernæst skal du score de andre to også i prioriteret rækkefølge. Hvis du forbinder dine markeringer får du en ny trekant. Denne trekant symboliserer i forenklet form dit natursyn.

Deltagernes reaktion

Deltagernes første reaktion var modstand. ‘Skal vi lave matematik?’, ‘Jeg forstår det ikke’, ‘Det kan man ikke’. Men efter lidt debat og mere instruktion, gik de i gang. Først bad jeg dem i grupper overveje Nexøs natursyn. Dernæst den enkeltes eget natursyn.

Det blev en rig og meningsfyldt samtale om, hvad natur er, om historie, om mennesket og ikke mindst naturen. Det krævede lidt at få øvelsen i gang, men da de først forstod den, var det svært at stoppe igen. Natursynsmodellen gav uden tvivl stof til eftertanke, og flere af deltagerne har efterfølgende læst bogen ‘Hvilken natur?’.

Et vigtigt emne og en vigtig bog

‘Hvilken natur?’ Er en vigtig bog! Jeg vil anbefale alle at læse den, fordi den er et væsentligt indspark i debatten og vores forståelse af naturens tilstand. Bogen er passende både til uddannelsesinstitutioner f.eks natur- og kulturformidler, men også til bred læsning.
‘Hvilken natur?’ Er udgivet af @biologforbundet, som jeg takker for læseeksemplar. Find flere omtaler her 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *